Home / Blog / ERDF supports Amara in creating a developmental self-assessment

ERDF supports Amara in creating a developmental self-assessment

We at Amara Collaboration believe that everyone should have the opportunity to explore the stage of their vertical development in an inspiring and affordable way. That’s why over the past year, we’ve been working hard to create a developmental self-assessment tool that has now gotten the name Shifting Horizons. The tool is based on decades of research in developmental theory, as well as practical experience in developmental coaching. Doing the Shifting Horizons self-assessment helps participants understand their own developmental journey, identify the patterns in their thinking and acting, and offers suggestions for supporting their own development in the future.

We are pleased to announce that the development of the Shifting Horizons tool has received funding from the European Regional Development Fund. We greatly appreciate the support.

The funding has been provided for the further development, branding and commercialisation of Shifting Horizons developmental self-assessment tool. The tool relies on artificial intelligence, combining adult development theory with the possibilities of today’s dynamic digital environment. The development of Shifting Horizons will accelerate Amara’s growth and enables a wider and more diverse group of people to explore their own vertical development around the world.


FIN

Me Amara Collaborationilla uskomme että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus tutustua oman vertikaalisen kehityksensä vaiheisiin inspiroivalla ja edullisella tavalla. Siksi olemme kuluneen vuoden aikana tehneet uutterasti töitä kehityksellisen itsearviointityökalun luomiseksi, joka on nyt saanut nimekseen Shifting Horizons. Työkalu perustuu vuosikymmenten tutkimukseen kehitysteoriasta, sekä käytännön kokemukseen kehityksellisestä valmennuksesta. Shifting Horizons itsearvioinnin tekeminen auttaa osallistujia hahmottamaan omaa kehityspolkuaan ja huomaamaan omia ajattelu- ja toimintamallejaan, sekä tarjoaa ehdotuksia oman kehityksen tukemiseen jatkossa.

Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa että Shifting Horizons työkalun kehittämiseen on myönnetty tukea Euroopan aluekehitysrahastosta. Arvostamme saamaamme tukea suuresti.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Amara Collaborationille valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tukea on myönnetty Shifting Horizons kehityksellisen itsearviointityökalun edelleenkehittämiseen, brändäämiseen ja markkinoille tuomiseen. Shifting Horizons, tekoälyä hyödyntävä online työkalu yhdistää aikuisten kehitysteoriaa nykypäiväisen, dynaamisen digitaalisen ympäristön mahdollisuuksiin. Työkalun kehittäminen vauhdittaa Amaran kasvua ja mahdollistaa omaan vertikaaliseen kehitykseen tutustumisen aiempaa laajemmalle ja monimuotoisemmalle joukolle ihmisiä ympäri maailmaa.

Tavoitteena 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.